صفحه اصلی > اخبار شرکت > آرشیو مناقصه و مزایده 


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه 33-98: خرید دو دستگاه ایستگاه فلت 5000-60-250

شركت گاز استان كرمانشاه در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع خرید اقلام موضوع مناقصه را طبق شرایط کلی ذیل و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطريق مناقصه عمومي به انجام برساند. موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه ایستگاه فلت 5000-60-250 انواع تضمین: شرکت در مناقصه: مبلغ 354.500.000 ریال ضمانتنامه معتبر بانکی پیش پرداخت: معادل 25 درصد مبلغ معامله انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی فروشنده شرایط مناقصه گر: داشتن شخصیت حقوقی- تجربه مرتبط - توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز- داشتن امکانات و نیروی متخصص به تعداد کافی- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : اعلام آمادگی کتبی- معرفی نامه- تکمیل و ارائه فرم کدگذاری شرکت گاز استان کرمانشاه - ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و ارائه کد شرکت در پایگاه - تکمیل و ارائه فرم ارزیابی کیفی شرکت گاز استان کرمانشاه جهت مناقصه - ارائه شناسه ملی - ارائه کد اقتصادی- ارائه سوابق کاری شرکت (به خصوص با مجموعه وزارت نفت) هراه تاییدیه های لازم- گواهی نامه استاندارد و کیفیت سازنده- گواهینامه نمایندگی از کمپانی سازنده (در صورت وجود)- گواهینامه از اداره بررسی منابع تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت گاز با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه- گواهینامه ارائه گارانتی کالا با ذکر مدت محل و زمان : 1- مهلت اعلام آمادگی کتبی : تا ساعت 16 تاریخ 25/07/98 به صورت نمابربه شماره 08334278782 امور تدارکات کالا 2- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی/ مالی/تضمینی: تا ساعت 16 تاریخ 19/08/98 در واحد حراست شرکت گاز استان 3- زمان گشایش پاکات فنی/ تضمین: ساعت 9:30 تاریخ 20/08/98 در محل سالن جلسات شرکت گاز استان 4- گشایش مالی (دومرحله ای): در این مناقصات زمان بازگشایی پاکات مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها پذیرفته شده است، کتبا اعلام می گردد. سایر توضیحات : 1- قیمت پیشنهادی باید شامل قیمت کالا، عوارض و مالیات دولت و هزینه حمل تا انبار خریدار باشد. 2- درج شماره و تاریخ دعوت نامه شرکت در مناقصه و شرح کالا و شماره تقاضا بر روی پاکات پیشنهادات ارسالی الزامی است. 3- نوع بسته بندی کالا می بایست مطابق با مشخصات تعیین شده در قرارداد باشد. 4- به پیشنهادات ناقص ترتیب اثر داده نمی شود. 5- برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات می بایست به آدرس اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ( http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند. 6- مدارك مناقصه بين مناقصه گران واجد شرايطي كه به تشخيص این شرکت از بين متقاضيان انتخـاب خواهنـدشد،(مناقصه گرانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزيـع ميگردد. بديهي است ارائـه مدارك فوق الذكـر هيچـگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كردو این شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات بدون ذکر دلیل مختار مي باشد. متقاضيان در صورت نياز به اطـلاعـات بيشتـرمـي توانند با تلفن34283283 -083 تماس حاصل فرمايند. روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه


١٧:٥٢ - 1398/07/15    /    شماره : ٦٢٠٠    /    تعداد نمایش : ٢٢٣خروج
تصاویر منتخب