صفحه اصلی > اخبار شرکت > آرشیو مناقصه و مزایده 


مناقصه 2098001339000007 : اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه دوم سنقر
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه دوم سنقر
 ١٥:٥٩ - 1398/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2098001339000005 اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده قلعه ذکریا.
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده قلعه ذکریا.
 ١٧:٢٩ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
( تجدید مناقصه 2098001339000002 ) با شماره مناقصه جدید 2098001339000004 :اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده شهر باینگان
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده شهر باینگان( تجدید مناقصه 2098001339000002 )
 ١٧:١٦ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
سامانه پیامکی 30006183 بمنظور بررسی مشکلات اجرایی پیمانکاران
سامانه پیامکی 30006183 بمنظور بررسی مشکلات اجرایی پیمانکاران
 ١٧:٠٤ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه 31-98 : اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده ایستگاهCGSکندوله(کرتویج)
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده ایستگاهCGSکندوله(کرتویج) شامل اجرای کلیه عملیات محوطه سازی و رنگ آمیزی حصار وضعیت موجود، زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی و به انضمام عملیات زیرسازی بدون آسفالت جاده اطراف ایستگاه و روشنایی ایستگاه CGSکندوله.
 ١٦:٥٦ - 1398/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب