صفحه اصلی > اخبار شرکت > آرشیو مناقصه و مزایده 


تجدید مناقصه شماره: 2099001339000131
اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1200 علمک پلی اتیلن روکار و 60 علمک فلزی به صورت پراکنده در سطح شهر کرمانشاه.
 ١٨:٠٨ - 1400/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه شماره:2099001339000121
خدمات نشت یابی از تأسیسات و سامانه های گازرسانی در حال بهره برداری استان کرمانشاه.
 ١٨:٠٦ - 1400/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه شماره: 2099001339000120
اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (24)
 ١٨:٠٢ - 1400/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه شماره: 2099001339000119
باقیمانده سیویل ایستگاههای TBS وCGSاستان کرمانشاه
 ١٥:٠٢ - 1400/01/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه شماره: 2099001339000118
انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها
 ٠٩:١٨ - 1400/01/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب