صفحه اصلی > اخبار شرکت 


  چاپ        ارسال به دوست

تجدید مناقصه شماره 2098001339000036

 

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت نظارت پروژه های گازرسانی سطح استان(2) را به شماره 2098001339000036   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید.

موضوع مناقصه:ارزیابی کیفی مشاوران.

شماره مناقصه:2099001339000011

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صلاحیت مشاوران در گروه نفت و گاز(با تخصصهای خطوط انتقال نفت و گازیا شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار گاز) و نیز گواهینامه صلاحیت ایمنی با ظرفیت آزاد کاری می توانند کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی اعم از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irپیگیری نمایند.

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

برآورد کارفرما:87.228.000.000 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه26/01/99 می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت16:00روز دوشنبه مورخ08/02/99.

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی :ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ22/02/99.

شایان ذکراست این ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاوران دارای صلاحیت جهت نظارت بر پروژه های گازرسانی استان که در قالب پروژه های مجزا اجرا خواهد شد،می باشد.

                                                       

                                              روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

 دانلود فايل : T2098001339000036.jpg ( 424KB )


١٢:٣٧ - 1399/01/31    /    شماره : ٩٤٢٠    /    تعداد نمایش : ٦٣٢خروج
تصاویر منتخب