صفحه اصلی > اخبار شرکت 


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه شماره : 2000001339000043

 

  شرکت گازاستان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره2000001339000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

موضوع مناقصه:واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه دو کرمانشاه و بیلوار.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صلاحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران   می توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پیگیری نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 83.579.132.141 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:5.000.000.000ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه03/06/1400 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز چهار شنبه مورخ 24/06/1400.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ11/07/1400.

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ12/07/1400.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی (WWW.NIGC-KSh.ir) مراجعه نمایند.

                                              روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

 دانلود فايل : 2000001339000043.jpg ( 408KB )


١٩:٢١ - 1400/06/03    /    شماره : ١٩٩٦٨    /    تعداد نمایش : ٤٢خروج
تصاویر منتخب