صفحه اصلی > تماس با ما 

تلفنخانه مرکزی : 38241030 - 38241040

تلفن روابط عمومی : 38223360

 

آدرس ایمیل شرکت : Info@nigc-ksh.ir

 

راههای ارتباطی جهت رسیدگی به شکایات مشترکین :

تلفن : 38223360

تلفن گویا : 38210077

فکس : 38223360

 

پست الکترونیکی پیگیری شکایات : shekayat@nigc-ksh.ir

تصاویر منتخب