شعار سال
دوشنبه 5 فروردين 1398   12:51:56
مناقصات
12:241397/5/14 يكشنبه
تجدید مزایده 1: فروش 165 قلم کالای مازاد

الف: مزایده گزار:شرکت گاز استان کرمانشاه

نشانی: کرمانشاه، میدان آزادی ابتدای بلوار شهید بهشتی. تلفن: 38225644-083

ب: موضوع: فروش 165 قلم کالای مازاد موجودی مستمر و موجودی پروژه در قالب 5دسته بشرح ذیل:

1-     لوله و مخازن

2-     اتصالات پلی اتیلن

3-     اتصالات فولادی

4-     قطعات اصلی و یدکی ایستگاه

5-     متفرقه

ج: انواع و مبالغ تضمین:

*   ضمانتنامه بانکی

*   ضمانتنامه از موسسات اعتباری غیر بانکی

*   نقد

*توجه:  وجه نقد به حساب جاری شماره1804044260 بانک تجارت شعبه شهیدبهشتی(18040)به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز گردد.

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته یک 50.000.000 ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته دو 70.000.000 ریال

- - مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته سه 400.000.000 ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته چهار 50.000.000 ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقلام دسته پنج 60.000.000 ریال

د:شرایط مزایده گر:

-         توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه

ه: محل و زمان درخواست کتبی،دریافت اسناد،زمان بازدید،تحویل پیشنهاد،گشایش پاکات و تحویل کالا:

1-دریافت اسناد مزایده  محل:امور پیمانهای شرکت گاز استان   زمان: تاساعت 14  تاریخ :22/05/97

2-زمان بازدید از ساعت 8 الی 14 از تاریخ 29/05/97 تا تاریخ 30/05/97

3-تحویل پاکات پیشنهاد/مالی/تضمینی محل:حراست شرکت گاز استان زمان:تا ساعت 9 تاریخ:06/06/97

4-گشایش پاکات پیشنهاد/مالی/تضمینی محل:سالن جلسات شرکت گاز استان زمان:9:30 تاریخ: 06/06/97

5-تحویل کالا محل: انبار کالای شرکت گاز استان

و: سایر توضیحات

1- وجه کالای مزایده نقدا" دریافت میگردد و هرگونه مالیات-عوارض و هزینه حمل کالا و نظایر آن طبق قوانین و مقررات بر

عهده خریدار است.

2-درج شماره و تاریخ دعوت نامه شرکت در مزایده بر روی پاکات ارسالی الزامی است.

3-به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط،مخدوش،ناقص و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- قیمتهای پیشنهادی در هر یک از پیوستهای(1 تا 5) بصورت مجزا قرائت و ملاک برنده در آن بخش خواهد بود.

5-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                         روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما