شعار سال
پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   05:03:01
مناقصات
11:341397/11/7 يكشنبه
مزایده 3-97: فروش 10 دستگاه وانت نیسان(شوکا)

فراخوان عمومی مزایده

الف: مزایده گزار:شرکت گاز استان کرمانشاه

نشانی: کرمانشاه، میدان آزادی ابتدای بلوار شهید بهشتی. تلفن: 38225644-083

ب: موضوع: فروش 10 دستگاه وانت نیسان(شوکا)

ج: انواع و مبالغ تضمین:

*   ضمانتنامه بانکی

*   ضمانتنامه از موسسات اعتباری غیر بانکی

*   نقد

*توجه:  وجه نقد به حساب جاری شماره1804044260 بانک تجارت شعبه شهیدبهشتی(18040)به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز گردد.

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده بابت هر خودرو بصورت مجزا 10.000.000 ریال

د:شرایط مزایده گر:

-         توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه

 

ه: محل و زمان درخواست کتبی،دریافت اسناد،زمان بازدید،تحویل پیشنهاد،گشایش پاکات و تحویل کالا:

1-دریافت اسناد مزایده  محل:امور پیمانهای شرکت گاز استان   زمان: از 02/11/97 تاساعت 14  تاریخ :15/11/97

2-زمان بازدید از ساعت 8 الی 12 از تاریخ 16/11/97 تا تاریخ 17/11/97

3- تحویل پاکات پیشنهاد/مالی/تضمینی محل:حراست شرکت گاز استان زمان:تا ساعت 9 تاریخ:30/11/97

4-گشایش پاکات پیشنهاد/مالی/تضمینی محل:سالن جلسات شرکت گاز استان زمان:9:30 تاریخ: 30/11/97

5-تحویل کالا محل: انبار کالای شرکت گاز استان

 

و: سایر توضیحات

1- وجه کالای مزایده نقدا" دریافت میگردد و کلیه کسورات قانونی،هزینه انتقال سند،تعویض پلاک و مالیات بر ارزش افزوده  طبق قوانین و مقررات بر عهده خریدار (برنده مزایده) است.

2-درج شماره و تاریخ دعوت نامه شرکت در مزایده،مشخصات متقاضی(مزایده گر) و مشخصات خودرو بر روی پاکات ارسالی الزامی است.

3-به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

                                                                                 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما