شعار سال
يكشنبه 26 خرداد 1398   08:09:18
مناقصات
1398/3/25 شنبه16:09
اجرای عملیات گازرسانی به محور بیگ رضایی از توابع شهرستانهای گیلانغرب و اسلام آباد غرب شامل: اجرای 70382متر شبکه پلی اتیلن و 582 مورد انشعاب روکار.
1398/3/25 شنبه16:03
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه نوسود و نودشه فاز(3) شامل: اجرای 17064متر خط تغذیه،586 متر شبکه پلی اتیلن و یک مورد ایستگاه TBS5000.
1398/3/25 شنبه16:00
اجرای عملیات گازرسانی به محور کولسه شامل: اجرای 29668متر شبکه پلی اتیلن و 210 مورد انشعاب روکار بصورت PC.
1398/3/25 شنبه15:53
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خمگران شامل: اجرای 31450متر شبکه پلی اتیلن و 591 مورد انشعاب روکار.
1398/3/25 شنبه15:52
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور کیوه نان شامل: اجرای 103652متر شبکه پلی اتیلن و 440 مورد انشعاب روکار.
1398/3/4 شنبه17:10
خرید 13200 متر لوله پلی اتیلن سایز 200 میلی متری و4800 متر سایز 225 میلی متری با SDR13.6
1398/3/4 شنبه17:08
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق 4 شامل: اجرای250مترخط انتقال ،18474 متر خط تغذیه، 120 متر شبکه فلزی ، 28844متر شبکه پلی اتیلن و اجرای 1131مو
1398/3/4 شنبه17:05
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی شامل: اجرای 55564متر شبکه پلی اتیلن و 832 مورد انشعاب روکار.
1398/2/25 چهارشنبه13:11
اجرای عملیات گازرسانی به محور بیگ رضایی از توابع شهرستانهای گیلانغرب و اسلام آباد غرب شامل: اجرای 70382متر شبکه پلی اتیلن و 582 مورد انشعاب روکار.
1398/2/25 چهارشنبه13:05
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گازسطح استان شامل: خدمات تعویض و کالیبراسیون کنتورها،تصحیح کننده ها و گیج های ایستگاههای گاز شامل سی جی اس ها، تی بی
1398/2/18 چهارشنبه09:49
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه نوسود و نودشه فاز(3) شامل: اجرای 17064متر خط تغذیه،586 متر شبکه پلی اتیلن و یک مورد ایستگاه TBS5000.
1398/2/18 چهارشنبه09:43
اجرای عملیات گازرسانی به محور کولسه شامل: اجرای 29668متر شبکه پلی اتیلن و 210 مورد انشعاب روکار بصورت PC.
1398/2/16 دوشنبه13:54
مناقصه مذکور مشمول ارزیابی کیفی بوده
1398/2/12 پنجشنبه16:18
واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت گاز استان کرمانشاه
1398/2/12 پنجشنبه16:14
انجام تعمیرات خطوط شبکه و انشعابات و اجرای شبکه و انشعاب پراکنده منطقه 3 کرمانشاه و نواحی ماهیدشت و هلشی
1398/2/8 يكشنبه09:33
خرید 8000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی و 4000 عدد رگولاتور 25 متر مکعبی و 350 عدد رگولاتور 40 متر مکعبی
1398/2/5 پنجشنبه10:16
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خمگران شامل: اجرای 31450متر شبکه پلی اتیلن و 591 مورد انشعاب روکار بصورت PC.
1398/1/28 چهارشنبه14:39
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده صنایع سطح استان(3)( شهرستانهای روانسر-کرند غرب) شامل: اجرای5340متر شبکه پلی اتیلن و 660 متر خط تغذیه و2 عدد انشعاب
1398/1/21 چهارشنبه10:34
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی شامل: اجرای 55564متر شبکه پلی اتیلن و 832 مورد انشعاب روکار بصورت PC .
1398/1/21 چهارشنبه10:17
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق 4 شامل: اجرای250مترخط انتقال ،18474 متر خط تغذیه، 120 متر شبکه فلزی ، 28844متر شبکه پلی اتیلن و اجرای 1131مو
12345678910...>>>
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما