شعار سال
يكشنبه 25 آذر 1397   03:07:35
مناقصات
1397/9/24 شنبه15:08
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی اسلام آبادغرب و دالاهو شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات خودرو،وصول مطالبات و
1397/9/19 دوشنبه09:11
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط انتقال B.O.O اسلام آباد غرب شامل :328 متر خط انتقال
1397/9/19 دوشنبه09:08
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه کنگاور شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی، خدمات، مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات خودرو،وصول مطالبات و آموزش
1397/9/19 دوشنبه09:02
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی صحنه و میانراهان شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات خودرو،وصول مطالبات و آموز
1397/9/19 دوشنبه09:00
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی سنقر و سطر شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات خودرو،وصول مطالبات و آموزش
1397/9/19 دوشنبه08:58
اجرای عملیات گازرسانی به محور دشت دیره شامل: اجرای 60متر شبکه فولادی،اجرای 57538متر شبکه پلی اتیلن، یک مورد ایستگاه TBS5000، یک مورد ایستگاه CGS10000
1397/9/19 دوشنبه08:56
اجرای باقیمانده عملیات سیویل ایستگاههای CGS سطح استان شامل:تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی،رنگ آمیزی حصار،حصار جداسازی محوطه مکانیکال با تاسیس
1397/9/19 دوشنبه08:55
واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت گاز استان کرمانشاه شامل: ایستگاههای C.G.S و ساختمانهای اداری مرکزی، نواحی گازرسانی،انبار کالا،امداد و تعم
1397/9/10 شنبه13:56
اجرای عملیات گازرسانی به محور طاویران شامل: اجرای 26028متر خط تغذیه ،اجرای 72متر شبکه فلزی و اجرای 90202متر شبکه پلی اتیلن، دو مورد ایستگاه TBS2500یک
1397/9/5 دوشنبه16:59
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گازسطح استان شامل: خدمات تعویض و کالیبراسیون کنتورهای توربینی،تصحیح کننده ها،گیج های دما و فشار و کنتورهای دیافراگمی
1397/9/5 دوشنبه16:57
اجرای باقیمانده عملیات سیویل حصار دوم ایستگاه CGS اول کرمانشاه،حصار بتنی محوطه انبار،آجر چینی و برق سوله سایبان لوله های انبار کالا
1397/8/28 دوشنبه13:28
اجرای عملیات گازرسانی به محور خزل غربی شامل: اجرای 60 متر شبکه فولادی،اجرای 30748متر شبکه پلی اتیلن،اجرای 14664مترخط تغذیه و یک مورد ایستگاه TBS2500
1397/8/23 چهارشنبه18:08
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه پاوه شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات ،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات،خودرو، وصول مطالبات و آموزش
1397/8/23 چهارشنبه18:06
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه کنگاور شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات ،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات،خودرو، وصول مطالبات و آموزش
1397/8/13 يكشنبه15:38
اجرای عملیات گازرسانی به محور دشت دیره شامل: اجرای 60متر شبکه فولادی،اجرای 57538متر شبکه پلی اتیلن، یک مورد ایستگاه TBS5000، یک مورد ایستگاه CGS10000
1397/8/13 يكشنبه15:34
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی سنقر و سطر شامل: امداد،گازبانی،کنتورخوانی،خدمات ،مشترکین،نصب شبکه و علمک پراکنده،تعمیرات،خودرو، وصول مطالبات و آموزش
1397/8/6 يكشنبه16:09
اجرای عملیات گازرسانی به مسکن مهر چشمه سفیدکرمانشاه شامل:اجرای 3069 متر شبکه پلی اتیلن، ،196متر خط تغذیه، یک مورد TBS10000 کابینتی و اجرای 495مورد ا
1397/8/6 يكشنبه16:06
اجرای باقیمانده عملیات سیویل ایستگاههای CGS سطح استان شامل:تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی،رنگ آمیزی حصار،حصار جداسازی محوطه مکانیکال با تاسیس
1397/8/6 يكشنبه16:05
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور گروس شامل:اجرای 32194 متر شبکه پلی اتیلن،104 متر شبکه فلزی،180متر خط انتقال، یک مورد CGS-TBS2500 و اجرای 49
1397/8/6 يكشنبه16:03
اجرای باقیمانده عملیات سیویل حصار دوم ایستگاه CGS اول کرمانشاه،حصار بتنی محوطه انبار،آجر چینی و برق سوله سایبان لوله های انبار کالا
123456789>>>
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما