تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مسئولیت های اجتماعی
مناقصه و مزایده
اطلاعیه ها
اخبار
۳۰۸۱ اشتراک رایگان گاز به مددجویان و ایثارگران در استان کرمانشاه در سال 1399 واگذار شد
10:14 1400/2/18

۳۰۸۱ اشتراک رایگان گاز به مددجویان و ایثارگران در استان کرمانشاه در سال 1399 واگذار شد

در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم جامعه، در سال ۹۹ تعداد ۳۰۸۱ اشتراک رایگان به مدد جویان کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران استان کرمانشاه واگذار شده که نسبت به سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته است.

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر