تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه
9:5 1398/2/9

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه

مهندس سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران طی سفر یکروزه (دوشنبه - 9 اردیبهشت ماه 98) به استان کرمانشاه ضمن دیدار با مهندس بازوند استاندار وصفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد گازاستان، طی بازدیدی ازشرکت گازاستان ازنزدیک درجریان روند گازرسانی به پروژه ها و ارائه خدمات به مشترکین قرار گرفت.

مناقصه و مزایده
اطلاعیه ها
اخبار
بازدید از پروژه های شهرستان اسلام آباد غرب
10:57 1399/7/22

بازدید از پروژه های شهرستان اسلام آباد غرب

بازدید میدانی شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان درمعیت دکتر بخشی پور نماینده محترم مردم شریف شهرستان اسلام آباد غرب ودالاهو در مجلس شورای اسلامی وحیدری فرماندار شهرستان از پروژههای گاز رسانی شهرستان اسلام آباد غرب

بازدید از شهرک شهید صالحی ( سرابله)
10:30 1399/7/20

بازدید از شهرک شهید صالحی ( سرابله)

بازدید شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان در معیت دکتر مصری نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از شهرک شهید صالحی( سرابله) کرمانشاه

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر